Birimler

Counter Image

20

Fakülte

Counter Image

9

Meslek Yüksek Okulu

Counter Image

35

Araştırma Merkezi

Counter Image

4

Enstitü

Counter Image

1

Yüksek Okul

Counter Image

1

Konservatuvar

Counter Image

16

Koordinatörlük

Öğrenci

Counter Image

3700

Ön Lisans Öğrencisi

Counter Image

27648

Lisans Öğrencisi

Counter Image

4426

Lisansüstü Öğrencisi

Counter Image

896

Pedagojik Formasyon Öğrencisi

Counter Image

1310

Doktora Öğrencisi

Counter Image

2010

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi

Counter Image

39094

Toplam Öğrenci

Personel

Counter Image

2356

Akademik Personel

Counter Image

3756

İdari Personel