Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan karar ile tamamen uygulamaya yönelik programlarımız dışındaki tüm programlarımızda çift anadal kontenjanı tahsis edilmiş, yönetmelikte belirtilen hükümler dışında ek sınırlamalar getirilmeden öğrencilerimizin farklı programlarda çift anadal yapmalarına imkan sunulmuştur. Aynı işlem yandal programı açan birimler içinde uygulanmıştır. Ayrıca tüm birimlerimizde yer alan seçmeli derslere birim dışı kontenjan tanımlanması sağlanarak öğrencilerimizin kayıtlı olduğu program dışındaki programlardan da ders almalarına olanak sağlanmıştır.

ÇİFT ANADAL BAŞVURU KOŞULLARI

  • Öğrencinin başvuru yaptığı dönemde öğrenim gördüğü programda yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve öğrenim gördüğü programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20'de bulunması gerekir.
    • (a) Programda yer alan tüm dersleri almış ve başarmış, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ancak ilgili sınıfın başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler, başvuru yapılan çift ana dal programının puan türündeki ÖSYM puanı, programın ilgili yıl taban puanına eşit ya da yüksek olması koşulu ile mevcut kontenjana başvuru yapabilir.
  • Başarı sınırı uygulanan programlara çift ana dal başvurularında öğrencinin kayıt olduğu yıl itibari ile belirlenen başarı sınırını sağlanması gerekir.
  • Başvuru yapılan çift ana dal programı özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ediyorsa çift ana dal programlarına öğrenci kabulünde öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.
  • Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara çift ana dal başvurusu yapan öğrencilerin programın dil yeterliliğini sağladığını belgelendirmesi gerekir.

YANDAL BAŞVURU KOŞULLARI

  • Öğrencinin başvuru yaptığı dönemde öğrenim gördüğü programda yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.