Necmettin Erbakan Üniversitesi uluslararasılaşma sürecinin başarıyla yürütülmesi ve sürdürülebilir ve uygulanabilir uluslararasılaşma stratejilerinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Kurulduğun günden bugüne Necmettin Erbakan Üniversitesi, kısa sürede uluslararası bir kimlik kazanarak 2019 yılında Dış İlişkiler Koordinatörlüğünü kurmuş ve bu koordinatörlük çatısı altında uluslararasılaşma stratejilerinin uygulanmasını hızlandırmak için çeşitli alt koordinatörlükler oluşturmuştur.
 
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü olarak, Üniversitemizi uluslararası bilimsel, akademik, kültürel ve sosyal boyutunu geliştirerek uluslararası alanda tanınır kılmayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda hareketlilik ve değişim programları ile hem ulusal hem de uluslararası platformlarda öğrenci ve akademik/idari personelimizin yer almasını sağlayarak uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran bireyler olmasını hedeflemekteyiz.
 
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde, Erasmus+, Mevlana, Farabi koordinatörlükleri ile değişim programları yürütülmektedir. Uluslarasılaşma Koordinatörlüğü ile (Yabancı Öğrenci Kabul Sınavı) YÖS sınavları yürüterek uluslararası öğrencilere üniversitemizde eğitim fırsatları sunmaktayız. Aynı zamanda, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü , üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilere, Yurtdışı Türk Öğrenciler Koordinatörlüğü ise yurt dışında yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımıza, üniversitemizdeki eğitim fırsatlarını tanıtmak, üniversitemiz programlarına yerleştikten sonraki süreçlere rehberlik ve koordinasyon sağlamayı amaçlamaktadır.
 
Uluslararası öğrenci kontenjanımızı %100 oranında artırıp her yıl onlarca farklı ülkeden 2000 civarında uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktayız.
 

 
Erasmus+ Değişim programları ile 2014-2020 yılları arasında 500'den fazla öğrenci ve 100'den fazla personel hareketlilikten yararlandı. “Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi olan üniversitemiz, gerçekleştirdiği ikili işbirliği anlaşmaları sayesinde öğrencilerimizin hem lisans hem de lisansüstü eğitimde yurtdışındaki üniversitelere gitmeleri mümkün olmaktadır. Değişim programları ile üniversitemizde eğitim almak isteyen yabancı öğrenciler için her akademik birimde İngilizce ders havuzu oluşturulmuştur.
 
Erasmus programının yanısıra, Mevlana Programı kapsamında 11 farklı ülkenin işbirliği ile 50'den fazla öğrenci ve personel değişimi yapıldı.