Necmettin Erbakan Üniversitesi Platform 4.2

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde geliştirilmekte olan açık eğitim platformuna Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Platformu 4.2 (NEP 4.2) ismi verilmiştir.. NEP 4.2 üzerinde verilen bir ders, geleneksel yüz yüze ve çevrimiçi verilen derslerden farklı olarak daha spesifik konuların işlendiği video tabanlı kısa süreli bir derstir. Dersler öğreten ile öğrenenlerin iletişim-etkileşimine olanak sağlayan rehber gözetimli ders olarak yürütülebildiği gibi öğrenenin kendi hızında ilerleyebileceği, öğretici ile iletişim gerektirmeyen formatta da sunulabilmektedir. Platformda yer alacak derslerin ilk etapta NEÜ öğrencilerine ve akademisyenlerine, sonraki süreçte ise üniversite dışından katılımcılar ve eğitmenlere açık olması planlanmaktadır. Böylece farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin diğer fakültelerin ders-etkinlik içeriklerine erişerek kariyer gelişim süreçlerini desteklemesi mümkün hale gelecektir. NEP 4.2. gönüllü akademisyenlerin derslerinden oluşmaktadır. Bu yolla öğretim elemanlarının uzaktan eğitim becerilerinin desteklenmesi de amaçlar arasında yer almaktadır. Dersler çevrimiçi ortamda öğrenme yönetim sistemi (NEÜ’de Moodle) üzerinden verilmektedir.
 
Genel olarak açık eğitim platformumuzdaki derslere ilişkin özellikler şu şekildedir:
 
  • Dersler ortalama 4 ila 6 haftadan oluşmakta, içeriğe göre bu süreler esnetilebilmektedir.
  • Dersler haftalık, konu tabanlı ya da modül şeklinde de tasarlanabilmektedir. Daha açık bir ifade ile dersler haftalara, etkinliklere ve adımlara bölünmüştür, ancak bunları öğrenen katılımcı, istediği kadar hızlı veya yavaş tamamlayabilmektedir.
  • Bir dersin tamamında ortalama 2-4 saatlik video kayıtları yer alır. Ders içerisindeki video bölümleri kısa sürelidir (ortalama 6-10 dk).
  • Burada verilen süre, uzunluk ve miktar bildiren tanımlayıcıların bağlama göre esnetilebildiği göz önünde bulundurulmalıdır. (Örneğin özel bir ders 10 haftadan oluştuğu gibi 1-2 haftalık da tasarlanabilir).
  • Derslerin en az %60’ı video içeriklerden oluşurken geriye kalan kısmında tartışma forumu, okuma metinleri (açık ders kaynakları,ders notları), podcastler ve öğretimi destekleyici diğer materyaller yer alır.
  • Derslerde yer alan video kayıtları üzerine etkileşimler eklenerek öğrenme sürecine ilişkin öğrenme analitikleri sisteme kaydedilmekte ve öğrenene geri bildirimde bulunulmaktadır.
  • Genellikle hafta bitiminde (konu sonunda) yayınlanan içeriğin anlaşılıp anlaşılmadığını test eden kısa sınavlar (quiz) yapılır (ölçme). Kısa sınavlar puanlanmaz, her soruda sınırsız sayıda deneme hakkı olur ve her seferinde öğrenciye doğru cevaba ilişkin otomatik geri bildirim ve ipuçları verilir.
  • Tüm konuların bitiminde ise genel bir test (değerlendirme) yapılır.
  • Bu ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonunda (varsa diğer şartlar yerine getirildiğinde) öğrenci tamamlama belgesi (dijital sertifika) almaya hak kazanır.
Daha fazlası bilgi için NEP4.2 web sitesini ziyaret edebilirsiniz.