Birimler

Counter Image

21

Fakülte

Counter Image

10

Meslek Yüksek Okulu

Counter Image

37

Araştırma Merkezi

Counter Image

4

Enstitü

Counter Image

1

Yüksek Okul

Counter Image

1

Konservatuvar

Counter Image

26

Koordinatörlük

Öğrenci

Counter Image

4053

Ön Lisans Öğrencisi

Counter Image

1281

Lisans Öğrencisi

Counter Image

4333

Lisansüstü Öğrencisi

Counter Image

1189

Pedagojik Formasyon Öğrencisi

Counter Image

27602

Doktora Öğrencisi

Counter Image

1851

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi

Counter Image

39120

Toplam Öğrenci

Personel

Counter Image

2714

Akademik Personel

Counter Image

4448

İdari Personel